مرکز ارائه خدمات کارگروہ تخصصی ایرانیان

مرکز ارائه خدمات کارگروہ تخصصی ایرانیان

صفحه اصلی
فروشگاه موقتا غیرفعال است. برای اطلاع بیشتر از طریق راه‌های ارتباطی با ما در تماس باشید.
مشاورہ مدیریت اجرائے کسب و کار
مشاورہ مدیریت اجرائے کسب و کار

مشاورہ مدیریت اجرائے کسب و کار

۱۷,۹۹۸,۰۰۰ تومان
توضیحات محصول

مشاورہ مدیریت اجرائے کسب و کار

 

مشاورہ و مدیریت اجرائے : بصورت حضورے

دورہ اجراء:9ماھہ

 

مشاورہ و مدیریت اجرائے : بصورت غیرحضورے

دورہ اجراء:12ماھہ

 

ایرانیان-irannian.ir

02147620122
تھران۔اقدسیه-جنب مینی سنتر۔ساختمان پلاک 113
ساخته شده توسط یک‌لینک