مرکز ارائه خدمات کارگروہ تخصصی ایرانیان

مرکز ارائه خدمات کارگروہ تخصصی ایرانیان

صفحه اصلی
فروشگاه موقتا غیرفعال است. برای اطلاع بیشتر از طریق راه‌های ارتباطی با ما در تماس باشید.
دورہ استثنائے کار کارگروہ تخصصے ایرانیان : شناخت پیش شرط فروش
دورہ استثنائے کار کارگروہ تخصصے ایرانیان : شناخت پیش شرط فروش

دورہ استثنائے کار کارگروہ تخصصے ایرانیان : شناخت پیش شرط فروش

۱,۴۹۸,۰۰۰ تومان
توضیحات محصول

 دورہ آموزش مجازے مرکز خدماتے راھکارے مشاورہ مدیریت رشد و توسعہ فردے و کسب و کار کارگروہ تخصصے ایرانیان : شناخت پیش شرط فروش دوره
 مقدماتی ؛ استپ عمومی : ورود به بازار کار ؛ غیرحضوری،۲۰ ساعت ؛ ۲۰ جلسه
به همراه گواهی قابل استعلام و معتبر در پایان دوره : به همراه ۲۰ ساعت
زمان مشاوره رایگان کسب و کاری تا ۹۰ روز پس از پایان دوره فوق : هزینه
دوره : ۹۹۸/۰۰۰تومان ثبت ایجاد انفرادی جهت دوره باهمین مبلغ بلامانع است.
گواھے صادرہ پس از پایان دورہ آموزشے مورد بحث بصورت پستے بہ آدرس متقاضے ارسال خواھد شد۔مرکز خدماتے راھکارے مشاورہ مدیریت رشد و توسعہ فردے و کسب و کار کارگروہ تخصصے ایرانیان

02147620122
تھران۔اقدسیه-جنب مینی سنتر۔ساختمان پلاک 113
ساخته شده توسط یک‌لینک