مرکز ارائه خدمات کارگروہ تخصصی ایرانیان

مرکز ارائه خدمات کارگروہ تخصصی ایرانیان

صفحه اصلی
دورہ تخصصے ستارگان فروش ایرانیان ؛ مبانے فروش آسان
دورہ تخصصے ستارگان فروش ایرانیان ؛ مبانے فروش آسان

دورہ تخصصے ستارگان فروش ایرانیان ؛ مبانے فروش آسان

۳,۴۹۸,۰۰۰ تومان
توضیحات محصول

دورہ تخصصے ستارگان فروش ایرانیان ؛ مبانے فروش آسان :

اصول اولیہ برقرارے ارتباط

فن بیان

جذب و تاثیرگذارے بر مشترے

ویژہ پرسنل فروش و نیروے انسانے

قابل ارائہ در تمام سطوح و انواع کسب وکارھا

بدون محدودیت در تعداد شرکت کنندگان

برگزارے بصورت ؛ کلاس آنلاین

شامل : 10 جلسہ بہ مدت زمان ھر جلسہ : 60 دقیقہ

02147620122
تھران۔اقدسیه-جنب مینی سنتر۔ساختمان پلاک 113
ساخته شده توسط یک‌لینک